Welke kunstbeweging liet zich inspireren door jazz?
COBRA
De Impressionisten
De Kubisten
Pop Art
Over deze site:
In iedere MuziekWebWijzer wordt een muzikaal thema besproken, zoals Country, Alternative of Klassiek in Vogelvlucht. Deze thema’s zijn onderverdeeld in een aantal onderwerpen waarbij u een beschrijvende tekst kan lezen, afbeeldingen kan bekijken of fragmenten kan beluisteren die horen bij het onderwerp.
De opgedane kennis kunt u testen in een quiz en onduidelijke begrippen kunnen opgezocht worden in de begrippenlijst.
Voor het onderwijs is een speciale pagina gemaakt waarbij wordt uitgelegd hoe het onderwijs gebruik kan maken van de MuziekWebWijzers. Docenten kunnen tentamens opstellen op verschillende onderwijsniveaus en leerlingen kunnen hun kennis testen aan de hand van een oefentest die ook uit meerdere onderwijsniveaus bestaat.
Bij de keuze van het illustratiemateriaal is zoveel mogelijk getracht de daarop rustende auteursrechten te honoreren. Zij die menen bepaalde auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken, wordt verzocht in contact te treden met MuziekWeb.