The Byrds, Bob Dylan en Simon and Garfunkel vertegenwoordigden:
Country pop
Bluegrass
Folkrock
Cowboy jazz
ashram
Een ashram of asjram is een Indiase naam voor een religieuze leefgemeenschap en ontmoetingsplaats. Hier leeft, studeert en werkt men.
boeddhisme
Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming gesticht door Siddhartha Gautama Boeddha, die leefde rond 450 tot 370 voor Christus in India. Het boeddhisme is een nuchtere en pragmatische leer die zich gemakkelijk aanpast aan diverse culturen en tijden, daarom bestaan er veel vormen/stromingen in. Het doel is om via heilzame handelingen onszelf te bevrijden van lijden.
boventoonzang
Boventoonzang is een complexe zangvorm, waarbij de zanger naast de door de stembanden veroorzaakte grondtoon een boventoon produceert en deze zo versterkt dat het lijkt alsof er een extra stem of instrument klinkt. Dit bewerkstelligt de zanger door tijdens het zingen van een (lage) toon zijn mondstand te veranderen door het zingen van klinkers als oe, oo, uu, eu en ie.
chakra's
Volgens de traditionele Indiase geneeskunst wordt het fysieke menselijk lichaam omhuld door een etherisch energielichaam, waarin zich bepaalde energiepunten bevinden, chakra’s genaamd. Chakra betekent in het Sanskriet cirkel of wiel. De chakra’s zijn belangrijk voor de doorstroming van levenskracht.
didgeridoo
De didgeridoo is een blaasinstrument van de Aboriginals uit Australië, gemaakt van een uitgeholde boomtak, met een binnendiameter van circa 4 cm en lengte van 1 tot 1,5 meter. De klank is laag en brommend.
hindoeisme
Het hindoeïsme is de overheersende religie van het Indisch subcontinent. De levensbeschouwing is gevormd uit diverse tradities en bevat vier hoofdstromingen. De grondgedachte is dharma, de natuurlijke ordening van de hele schepping (mensen, planten, dieren, materie en ruimte). Het leven is een leer- en ervaringstraject met als doel spirituele ontwikkeling en uiteindelijk verlichting. Zolang je niet verlicht bent blijf je op deze wereld terugkomen.
mantra
Een mantra is een klank, woord, zin, gedicht of gebed dat gereciteerd wordt en eindeloos herhaald. Het chanten/zingen van mantra’s zou volgens de yogabeoefening de ziel reinigen.
Hoewel het woord mantra uit het Sanskriet komt, worden in feite in alle religies vele, telkens verschillende, mantra's gebruikt voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld om een status van trance of om geestelijke zuivering te bereiken, voor het verkrijgen van siddhi's (mystieke vermogens) of om de genade van God (kŗpa) te verwerven.
qigong
Qigong, qi gong of chi kung is een onderdeel van de Chinese geneeskunde. Door middel van ademhalingstechnieken en bepaalde lichaamsoefeningen - met de nadruk op de organen - wordt de doorstroming van levensenergie (qi) in het lichaam bevorderd.
sikhisme
Het sikhisme is een monotheïstische godsdienst die in het begin van de zestiende eeuw in Noord-India ontstond met als eerste leermeester Goeroe Nanak (1469-1539). Zijn ideologie was: “Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en kunnen de allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten in die éne almachtige God.” De basisgedachten zijn: één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen.
sjamanisme
Sjamanisme is een overkoepelend begrip voor rituelen en praktijken uit diverse traditionele culturen waarin de natuur nog gezien wordt als goddelijk. Een sjamaan is iemand die contact heeft met ‘een andere werkelijkheid’ dan de zichtbare.
tai chi
Tai chi is een Chinese vechtkunst. Er bestaan diverse stijlen in. De bewegingen worden in een vaste volgorde uitgevoerd, in langzame bewegingen, vanuit de buik en zeer ontspannen.
tantra
Tantra, tantrische yoga of tantra yoga is een rituele praktijk die gericht is op geestelijke verruiming en bevrijding. Geestelijke groei ontstaat door verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven met haar negatieve emoties en eigenschappen en deze te transformeren door middel van meditatievormen. 
theosofe
Theosofie of esoterische wijsbegeerte is een religieuze filosofie die stelt dat alle religies een uitdrukking zijn van een goddellijke macht om de mensheid tot grotere perfectie te brengen. Theosofen zoeken naar een beter begrip van de werkelijkheid en de waarheid achter uiterlijke verschijnselen. Er is een alomtegenwoordig en grenzeloos Beginsel dat het menselijk begripsvermogen te boven gaat. Alle zielen zijn fundamenteel gelijk en maken een verplichte pelgrimstocht.
yoga
Yoga is een hindoeïstische filosofie die door de beheersing van geest, gevoel en lichaam de vereniging met God beoogt. Hier hoort een bepaalde levenswijze bij en het toepassen van technieken van meditatie, ademhaling en lichaamshoudingen. In het Westen duidt de term yoga meestal op de techniek van lichaamshoudingen.
zijderoute
De zijderoute was van de klassieke oudheid tot de late middeleeuwen een belangrijk netwerk van karavaanroutes door Centraal-Azië, waardoor handel gedreven kon worden tussen landen in Oost-Azië met het Midden-Oosten en Middellandse Zeegebied.
bekijk ook deze wijzers
populair
Vakantiewebwijzer
Muziek is een geweldige manier om meer te leren over andere landen. In deze webwijzer werpen we ons licht op muziek uit een aantal populaire vakantielanden.
populair
Soul
Soul is misschien wel het grootste geschenk dat de zwarte Amerikanen gaven aan de rest van de wereld. Deze webwijzer vertelt hoe deze muziek ontstond en hoe groot de invloed van soul was op andere muziek.