Een elektronische toon wordt vaak voortgebracht door middel van een...
Perforator
Oscillator
Oscilloscoop
Klavier
aria
Lied met orkestbegeleiding, waarin een personage uit een opera of cantate uiting geeft aan zijn of haar gevoelens.
bas
Lage mannenstem
buffo
Italiaans woord voor komisch
castraat
Zanger die door middel van castratie de klank van zijn jongensstem behouden had maar wel beschikte over het volume van een volwassen man. Castraten waren heel populair in de periode 1680-1750. Ze verdwenen aan het begin van de 19e eeuw.
coloratuur
Versieringen in de zang
duet
Een zangstuk voor twee stemmen.
leidmotief
Een kort melodisch motief (of harmonische progressie) dat een bepaald idee, persoon of voorwerp karakteriseert. Leidmotieven worden veel gebruikt in filmmuziek: de held en de schurk krijgen een eigen herkenningsdeuntje.
libretto
Operatekst. Libretto’s worden meestal geschreven door dichters die hierin gespecialiseerd zijn. Beroemde librettisten zijn Pietro Metastasio, Lorenzo da Ponte, Francesco Piave, Eugène Scribe en Giacosa & Ilica.
nationalisme
Een voorliefde voor alles wat met het eigen land en volk te maken heeft en het streven naar zelfstandigheid van de eigen natie.
recitatief
Gedeeltes in een opera waarin min of meer (zingend) gesproken wordt. Er bestaan twee vormen. Het recitativo accompagnato wordt begeleid door orkest, het recitativo secco alleen door klavecimbel.
romantiek
Stroming van eind 18e en begin 19e eeuw waarin gevoel en verbeelding centraal staan.
tenor
Hoge mannenstem
verisme
Een Italiaanse literaire stroming aan het eind van de 19e eeuw die tot doel had het leven (vooral van de lagere klassen) zo objectief mogelijk te beschrijven. In de periode 1890-1920 liet een aantal jonge Italiaanse componisten zich inspireren door veristische literatuur en idealen.
Verlichting
Een verzamelnaam voor allerlei filosofische stromingen uit de 18e eeuw waarin nieuwe ideeën geuit werden als ‘iedereen is in wezen gelijk’ en ‘alles is rationeel verklaarbaar’.
buffo
castraat
duet
nationalisme
romantiek
verisme
bekijk ook deze wijzers
klassiek
Klassiek in Vogelvlucht II
Kent u dat? De wereld van de klassieke muziek in willen stappen, maar u weet niet waar te beginnen? Hier laten wij u kennismaken met muziek uit de romantiek en de 20ste eeuw.
populair
Soundtrack
Altijd al willen weten wat de beste soundtracks zijn? Of welke componisten verantwoordelijk zijn voor de deuntjes die u fluit bij het verlaten van de bioscoop? Dan is deze webwijzer voor u bedoeld!