Welke kunstbeweging liet zich inspireren door jazz?
COBRA
De Impressionisten
De Kubisten
Pop Art
onderwerpen
.....
Het begin
De Centrale Discotheek kende een lange aanloopfase. Het idee ontstond in 1952 in het hoofd van Rob Maas, de eerste directeur van de CDR. Wat zou het toch mooi zijn om mensen, vooral degenen niet veel te besteden hadden, op een snelle en goedkope manier in aanraking te laten komen met nieuwe muziek. Alleen, een dergelijke ‘muziekbibliotheek’ bestond in Nederland nog helemaal niet. Het kostte Maas heel wat moeite om financiers te overtuigen, maar uiteindelijk won de aanhouder toch.

Eerst kwam er een aanbevelingscomité, onder meer met de componisten Jurriaan Andriessen en Henk Badings, de wethouder kunstzaken en de burgemeester van Rotterdam. De gemeente nam een afwachtende houding aan en wilde nog niet direct subsidiëren. Gelukkig kregen wij een lening van de Stichting Tot Bevordering Van Volkskracht, van de Erasmus Stichting en van het havenbedrijf Van Ommeren.

Ten tijde van de feestelijke opening in 1961 bestond de collectie voor het grootste deel uit klassieke muziek. De genodigden kwamen samen in een bescheiden winkeltje aan de Witte de Withstraat, een voormalige apotheek.

Al snel bewijst de Discotheek haar bestaansrecht. Het aantal uitleningen en leners groeit, maar daarmee nemen ook de kosten toe. In 1964 biedt de Gemeente Rotterdam, in de persoon van wethouder Nancy Zeelenberg, de helpende hand met een bijdrage van 75 cent per uitgeleend album, plus de belofte dat er een ruimte zou worden gereserveerd in een in aanbouw zijnde concertzaal. In 1966 was het zover en verhuist de Discotheek naar de nieuwe locatie: de Doelen.
Witte de Withstraat Witte de Withstraat
verhuizing naar de Doelen verhuizing naar de Doelen
bekijk ook deze wijzers
jazz
Jazz deel 1 - Van hot jazz tot freejazz

Lees hier over de ontwikkeling van jazz tot het einde van de jaren zestig, van hot jazz tot swing en van bop tot freejazz.  

populair
Nederlandstalige muziek
Webwijzer over het Nederlandstalige lied. Van middeleeuwse volksliedjes tot moderne hits, van satirisch cabaret tot licht amusement en van serieuze poezie tot meezing-refreintjes.