Waar ligt de oorsprong van de Country?
Blues
Folk
Reggae
Jazz
onderwerpen
Het Arabische muziekidioom
Arabische muziek kent een andere stemming en ordening van tonen dan Westerse muziek. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe het komt, dat Arabische muziek in de oren van Westerse luisteraars zo anders klinkt.

Het toonmateriaal, dat de basis van een compositie of improvisatie vormt, wordt in de Arabische muziek geordend door:
1. de stemming: de vaststelling van de specifieke toonhoogtes,
2. de maqam: de scalaire (en vaak ook hiërarchische) ordening van de toonhoogtes die in een compositie of improvisatie worden gebruikt,
3. de wazn: de ordening van de toonduren.

Stemming
Een opvallend verschil met de Westerse muziek is de stemming van de Arabische muziek. Naast de halve en de hele toonstap kent zij ook een toonstap die daar precies tussen ligt: de ¾ stap. Vaak wordt gesproken van kwarttonen of microtonen in de Arabische muziek, maar dat is onjuist. De kwarttoon (het verschil tussen een halve en een driekwart toon, of het verschil tussen een driekwarttoon en een hele toon) is een zuiver theoretische afstand en komt in de praktijk niet voor. Ook de term microtoon is onzin; de driekwarttoon is immers groter dan de halve.

Maqam
Een kernbegrip in de Arabische muziek is maqam. De eenvoudigste betekenis is toonladder. Daarnaast wordt elke maqam gekenmerkt door zaken als de wijze van beginnen, de manier waarop wordt geëindigd, bepaalde melodische formules, belangrijke tonen, en de relatie tot andere maqams. Er zijn maqams waarvan de toonladder net als de Westerse majeur en mineurladder, alleen uit hele en halve toonstappen bestaat. Daarnaast zijn er maqams waarvan de ladder uit hele en ¾ stappen bestaat en maqams waarin alle drie de toonstappen voorkomen. Er zijn ongeveer dertig maqams.

Belangrijke maqams waarin de twee opeenvolgende driekwart toonstappen voorkomen, zijn rast, bayati en sika. De bekendste maqams met alleen halve en hele toonstappen zijn ajam (lijkt op het Westerse majeur), nahawand (lijkt op het Westerse mineur) en kurdi. Bijzondere maqams zijn verder hijaz, waarin de overmatige secunde als toonstap voorkomt, en saba, dat een verminderde kwart heeft.

Wazn (ritme)
De Arabische muziek kent een grote verscheidenheid aan ritmes, die wazn of iqa worden genoemd. De wazn vormt de metrisch-ritmische basis van een compositie of improvisatie en wordt uitgevoerd op een slaginstrument. Elke wazn bestaat uit een reeks zware en lichte slagen. De zware slagen  heten dum en de lichte tak. Eenvoudige binaire wazns zijn malfuf, wahda, masmudi en maqsum; een veel voorkomende ternaire wazn is yuruk of darij, die vaak een afwisseling laat horen tussen een ¾ en een 6/8 maat. Een gecompliceerdere wazn is de 10-delige sama’i thaqil (5+5).
audio fragmenten
Maqam rast
Maqam bayati
Maqam saba
Maqam sika
Maqam 'ajam
Maqam nahawand
Maqam kurdi
Maqam hijaz
Wazn malfuf
Wazn wahda
Wazn masmudi
Wazn maqsum
Wazn darij
Wazn sama'i thaqil
bekijk ook deze wijzers
populair
Nederlandstalige muziek
Webwijzer over het Nederlandstalige lied. Van middeleeuwse volksliedjes tot moderne hits, van satirisch cabaret tot licht amusement en van serieuze poezie tot meezing-refreintjes.
wereld
New age
Vroeger had new age een hoog ‘geitenwollensokken’-gehalte, new age was iets voor idealistische maar zweverige mensen. Tegenwoordig is new age echter een wijdverbreid en geaccepteerd begrip.