In welke Amerikaanse stad stond het hoofdkantoor van het Stax-label?
Chicago
Detroit
Memphis
New Orleans
onderwerpen
De muziek na Mallorca
Chopins Preludes vormen zowel technisch als qua expressie een omvattend compendium van zijn kunnen, en dat ondanks hun beknoptheid. Na deze bundel van 24 stukken zou Chopin overigens nog twee preludes componeren. Vooral de Prelude in cis uit 1841 is ontroerend vanwege haar eenvoud en verstilling. Een duidelijke melodie lijkt er niet in te zitten: het is alsof de componist maar wat doelloos zit te mijmeren. Zo nu en dan overvalt hem echter een gevoel van intens geluk, en het zijn deze onvergetelijke momenten die contour geven aan de anders zo onsamenhangende stroom.

Naast deze beknopte gevoelsimpressies wijdde Chopin zich uiteraard ook aan grotere vormen met een meer duidelijk omlijnd karakter (polonaise, nocturne, mazurka, etc.). Zijn Polonaise op.44 (1841) is – hoe zou het ook anders – zeer strijdlustig van karakter. Het trauma van de Poolse nederlaag en de gedwongen ballingschap uit zich hier op grimmige wijze. Na de dramatische introductie volgt er een sinister ostinato in de bas, alsof een al te vurig paard in bedwang moet worden gehouden. Veel optimistischer is de grandioze Polonaise op.53 (1842). Dit werk – met de bijnaam Héroique – behoort tot Chopins meest geliefde werken.

De Ballade nr.4 (1843) heeft weer een sterk rapsodisch karakter. Chopins Ballades vormden de eerste serieuze bijdrage van dit genre aan de instrumentale muziek. Het vrije karakter van deze stukken was uiteraard geënt op de oeroude kunst van het verhalen vertellen: Er was eens lang geleden in een ver land een koning en die had drie zonen, etc.. Geen wonder dat eenvoud en heftige emoties elkaar afwisselen. Vooral in zijn Eerste en Vierde Ballade wist Chopin die tegenstellingen meesterlijk met elkaar in balans te brengen. In de Vierde Ballade valt overigens ook de invloed van Bach op, ook al zou Bach zoiets nooit hebben kunnen componeren. Let op de eenvoudige openingsmelodie. Deze keert halverwege gevarieerd terug, met tegenstemmen die aan een Bach koraal doen denken.

Over eenvoud gesproken: bijna schokkend was het minimalisme van de Berceuse uit 1844. Qua concept had dit tere Wiegelied net zo goed in onze tijd gecomponeerd kunnen zijn, zozeer wijkt het af van de 19e eeuwse harmonieën en vormen. Chopin laat hier horen dat hij eigenlijk aan één akkoordwending genoeg had om bijna een heel stuk te kunnen funderen.
audio fragmenten
Prelude op.45 in cis
Polonaise op.44
Polonaise op.53
Ballade nr.4
Berceuse
bekijk ook deze wijzers
populair
Soundtrack
Altijd al willen weten wat de beste soundtracks zijn? Of welke componisten verantwoordelijk zijn voor de deuntjes die u fluit bij het verlaten van de bioscoop? Dan is deze webwijzer voor u bedoeld!
jazz
Jazz deel 1 - Van hot jazz tot freejazz

Lees hier over de ontwikkeling van jazz tot het einde van de jaren zestig, van hot jazz tot swing en van bop tot freejazz.