De muzikale term industrial werd geïntroduceerd door....
Nine Inch Nails
Throbbing Gristle
Cabaret Voltaire
Kid Baltan
onderwerpen
Händel: Messiah

Een schandaal! Al maanden had het operapubliek zich misdragen met gefluit en boegeroep. Maar dit was ongehoord. Luid aangemoedigd door het publiek waren twee rivaliserende p's, elkaar op het toneel in de haren gevlogen. Voor de ogen van de prinses van Wales nota bene. Veel edellieden begonnen zich af te vragen of zij nog wel langer sponsor wilden blijven van dergelijke voorstellingen van Italiaanse o. Hun geld kwam immers in de handen van die onfatsoenlijke, egocentrische, ijdele, maar aanbeden castraten en primadonna's, die met hun schitterende kostuums de mode van het komende seizoen konden bepalen.
 
Ook de componist Händel had problemen met de zangers. Toen zangeres Cuzzoni weigerde een a van hem te zingen, werd hij zo razend dat hij haar buiten het raam hing en dreigde haar te laten vallen. Vanwege zijn gevoel voor humor vergaven de omstanders hem zijn tactloze optreden. Zo niet Cuzzoni. Samen met een paar andere sterzangers stapte zij later over naar Händels concurrent. Maar de Italiaanse opera was sowieso ten dode opgeschreven. Het publiek kwam niet meer opdraven voor een avondje zang in een vreemde taal en sponsors trokken zich terug.
 
Toch bleef Händel koppig doorwerken aan nieuwe opera's en raakte daardoor bijna failliet. Pas bij het succes van zijn oMessiah (1741) begreep Händel dat dit het genre van de toekomst was. Händels oratoria leken sterk op zijn opera's: dezelfde prachtige a's met lange, lyrische melodieën. Daarbij had het oratorium niet de reputatie van onfatsoenlijkheid van de opera: een belangrijk pluspunt voor de Puriteinse middenklasse, Händels nieuwe publiek. Oratoria konden ze tenminste begrijpen. De verhalen uit de bijbel waren bekend en de taal was Engels. Bovendien was in dit genre een hoofdrol weggelegd voor het koor, wat beantwoordde aan het gevoel van burgerlijke gemeenschapszin. De Messiah werd jaarlijks door Händel uitgevoerd tijdens liefdadigheidsconcerten voor een weeshuis. Na zijn dood werd de traditie voortgezet. Zo bezorgde dit oratorium hem onsterfelijke populariteit: Halleluja!
 

audio fragmenten
I know that my redeemer liveth
Halleluja
He was despised
Italiaanse opera (Giulio Cesare)
Handel karikatuur Handel karikatuur
bekijk ook deze wijzers
populair
Rock-'n-roll
Deze webwijzer gaat over rock-'n-roll. Niet zomaar een rage uit de jaren vijftig, maar het begin van iets gigantisch:  de popmuziek.
klassiek
Ballet 1900-2000
Het ballet kent een rijke geschiedenis. Veel belangrijke componisten hebben zich met het genre beziggehouden. In deze webwijzer leest u alles over de ontwikkeling van het ballet in de twintigste eeuw.