Hoe heette de eerste country familiegroep die doorbrak?
The Adams Family
The Mama's & the Papa's
The Carter Family
The Rhimes Family
onderwerpen
Mozart: Die Zauberflöte
Waarom behoort Wolfgang Amadeus Mozart tot de grootste componisten aller tijden? Omdat híj een meester was in alle genres, en andere componisten slechts in een paar. Daarbij is Mozarts levensverhaal zo bijzonder en avontuurlijk, dat hij een legende is geworden. Mozart was een wonderkind. Vader Leopold liet hem overal in Europa optreden. De jongen speelde op het k voor koningen en werd vertroeteld door adellijke dames. Zijn vader prentte hem altijd in om de adel met respect te behandelen, maar musici te wantrouwen. De achterdochtige Leopold zag achter iedere afwijzing van het hof een intrige van jaloerse collega's.
 
Misschien dat Mozart zich daarom later ronduit arrogant gedroeg tegenover collega's die hij niet zo bijzonder vond. Hij was zich zeer bewust van zijn kwaliteiten en verwachtte daarvoor ook de erkenning. Dat leidde onvermijdelijk tot grote teleurstellingen. Veel vorsten waren immers niet gediend van deze eigenzinnige musicus, die met hen leek om te willen gaan als hun gelijke. Daarom verkreeg Mozart pas laat een bescheiden positie aan het Weense hof, na lang lobbyen en smeken.
 
In 1784 was Mozart lid geworden van de broederschap der vrijmetselaars, een geheime orde die geloofde dat de mensen onderling gelijk waren en van nature goed. Uiteindelijk zou er een soort van aards paradijs ontstaan waar iedereen solidair was met elkaar. De vrijmetselaars kwamen bijeen in loges, die in de 18de eeuw overal in Europa verspreid waren. Tot de leden behoorden edelen en beroemde wetenschappers. Hoewel het hier om rationele mensen ging, was de orde doordrenkt van geheimzinnigheid en mystiek. Zij hadden hun eigen rituelen, symbolen en geheimtaal, waardoor zij elkaar konden herkennen.
 
Tot de Weense vrijmetselaars behoorde ook Mozarts kameraad Emanuel Schikaneder. Hij was directeur van het Weense volkstheater en schreef de tekst van Mozarts Zauberflöte. Deze opera werd voor het eerst opgevoerd in Schikaneders volkstheater in 1791 en werd gebracht als een exotisch volkssprookje met kluchtige elementen. Maar achter deze uiterlijke schijn gaat een serieuze ondertoon schuil, met daarin het gedachtegoed van de vrijmetselaars. Licht staat tegenover Duisternis, de Rede tegenover Bijgeloof. Voor Richard Wagner betekende Die Zauberflöte het begin van de Duitse opera.
audio fragmenten
Papageno
Koningin van de nacht
Sarastro
Muziek voor de loge
Mozart Mozart
bekijk ook deze wijzers
jazz
Jazz deel 2 - Van jazzfunk tot nu-jazz

Jazzfunk, fusion, acid jazz, jazzdance en nu jazz: vanaf de jaren zestig kreeg de jazzboom allerlei nieuwe scheuten. Lees in deze webwijzer alles over jazz van 1970 tot nu.

populair
Country
Countrymuziek behoort in de Verenigde Staten tot de populairste muziekstijlen. Ook in Nederland is er veel belangstelling voor deze van oorsprong eenvoudige plattelandsmuziek.