Welke term wordt soms als alternatief gebruikt voor new wave?
Punk
Heavy Metal
Grunge
Post-Punk
onderwerpen
.....
Wat is new age
In de musical Hair (1969) zongen hippies opstandig en verheugd “This is the dawning of the age of Aquarius”, verwijzend naar de astrologische verschuiving van het lentepunt van het sterrenbeeld Vissen naar Waterman, iets wat maar eens in de 2000 jaar voorkomt. Dit beschouwden ze als het aanbreken van een nieuw tijdperk (New Age) in de evolutie van de mens. Maar al in de negentiende eeuw kwam de term new age voor: het epische gedicht Milton A Poem (1804) van William Blake verhaalt over een nieuw tijdperk van artistieke en spirituele vooruitgang. De Amerikaanse occultiste en  Helena Blavatsky (1831-1891) zorgde ook voor een groeiende interesse in paranormale verschijnselen en de verwezenlijking van een ‘nieuwe mens’.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw keerden jongeren zich tegen het materialisme en rationalisme in de maatschappij. Ook wilden ze zich bevrijden van de knellende dogma's van traditionele godsdiensten. Dit afzetten tegen bestaande maatschappelijke systemen en vaststaande machtsverhoudingen leidde echter ook tot grote onzekerheid over de eigen identiteit en de zin van het bestaan. Gehoorzaamde je vroeger een autoriteit buiten jezelf, nu werd de eigen beleving belangrijk. Grensverleggende ervaringen werden gezocht: door het innemen van geestverruimende hallucinerende middelen als LSD, het bestuderen van niet-westerse culturen en het vormen van nieuwe leefgemeenschappen in de natuur.

Mensen met interesse in new age hebben een behoefte aan spirituele zingeving, waarbij specifieke ideeën uit bestaande culturen en godsdiensten overgenomen worden. Ideeën uit mystieke christelijke geschriften die eeuwenlang onderbelicht gebleven zijn. En elementen uit oosterse religies, zoals het geloof in karma en reïncarnatie. Velen geloven in een holistisch mens- en wereldbeeld; dat alles en allen een Eenheid vormt. Afgescheidenheid bestaat dus niet. De mens staat niet boven de natuur, maar maakt er deel van uit. Zoals primitieve natuurvolken de natuur als goddelijk vereren, zo verlangt ook de westerse mens naar een gevoel van verbondenheid met de natuur. Om dit gevoel van eenheid te ervaren kan gebruik worden gemaakt van uiteenlopende methoden en technieken die allemaal probleemloos onder het begrip new age vallen.

Grappig genoeg is het new age gedachtegoed sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw enorm gegroeid dánkzij de door idealisten aanvankelijk verfoeide marktwerking en commercialisering van de maatschappij. Veel meer new age lectuur, cd’s en workshops zijn beschikbaar geworden voor een groot publiek. Niemand vind je meer een zonderling als je vertelt dat je doet aan , een vorm van meditatie of intuïtieve ontwikkeling. De tijd is er rijp voor!
audio fragmenten
Hair - Intro; Aquarius
Hair - L.B.J.
Tim Wheater & David Lord - Compassion
Klinkt als aoum: Universele oer mantra
Terry & Mike Oldfield - Journey into space
Aurora australis - Poollicht Aurora australis - Poollicht
Aarde en maan Aarde en maan
bekijk ook deze wijzers
populair
Vakantiewebwijzer
Muziek is een geweldige manier om meer te leren over andere landen. In deze webwijzer werpen we ons licht op muziek uit een aantal populaire vakantielanden.
populair
Popfestivals
Wat maakt popfestivals zo succesvol? Is dat ‘het festivalgevoel’? Of ligt het toch aan de artiesten? In deze webwijzer maken de redacteurs van Muziekweb een reis langs veertig jaar popfestivals.