Wie bedenkt de 'finger picking' gitaarstijl?
Jimmy Rodgers
Rex Allen
Roy Orbison
Maybelle Carter
onderwerpen
Der Ring des Nibelungen
Wagners meest ambitieuze project was Der Ring des Nibelungen (1876): een cyclus van vier grote operaproducties (drie dagen en een vooravond) naar Germaanse sagen en het middeleeuwse Nibelungenlied. Aanvankelijk was dit project sterk doortrokken van het revolutionaire gedachtengoed van 1848. Liefde en macht (geld, kapitaal) strijden hier om elkaars voorrang. Misschien dat er eens een anarchistische held (à la Bakoenin) opstaat, die zo vrijgevochten is dat hij de strijd kan beslechten.

Gaandeweg het zeer lange ontstaansproces nam Wagner echter afstand van deze jeugdige strijddrift. Hij ontwikkelde een meer berustende houding, mede onder invloed van de filosofie van Schopenhauer en het boeddhisme.  Die veranderende houding heeft ertoe bijgedragen dat de centrale held, Siegfried, misschien niet helemaal goed uit de verf is gekomen. Het lijkt alsof Wagner met deze onbevreesde (en daardoor amorele) Übermensch toch niet helemaal goed raad wist. Pas met Parsifal creëerde Wagner een held die zowel strijdlustig als menselijk is.

Das Rheingold is het eerste deel van de Ring. Het werk kent adembenemende scènewisselingen, van de duistere smederijen van de Nevelingen tot de glorieuze burcht van de goden.  Ze vormen het sprookjesachtige decor van een grimmig verhaal rond blinde macht en het verzaken van de liefde.

Die Walküre is het tweede deel van de cyclus. De liefde tussen het tweelingenpaar Siegmund en Sieglinde wordt gefnuikt door de politiek van de oppergod Wodan, die als een ware godfather zijn familie in de gaten houdt. Zijn dochter Brünhilde – één van de Walküre – komt het liefdespaar te hulp. Hiervoor wordt ze echter door Wodan gestraft: ze verliest haar goddelijke status, en daarmee haar onsterflijkheid. Omringd door een vuurzee slaapt Brünhilde tot een held haar wakker zal kussen.

Siegfried is het derde deel van de tetralogie. Het gelijknamige natuurkind  – geboren uit Siegmund en Sieglinde – had de centrale held van Der Ring moeten worden. Vanwege zijn onverschilligheid mist deze onbevreesde krachtpatser echter het inzicht om de keten van macht en haat te doorbreken. Zijn grootste prestatie is niettemin het wekken van Brünhilde uit haar eindeloze slaap. 

Götterdämmerung is het slot van de sage. Ook in deze sombere episode toont de ring – symbool van de macht – zijn verwoestende werking. Vrijwel alle personages bedriegen en verraden elkaar. Uiteindelijk wordt de held Siegfried gedood door de sinistere schurk Hagen. Na deze laffe daad komt Siegfrieds geliefde Brünhilde tot wijsheid en inkeer. In een overweldigende slotscène werpt ze de ring – symbool van de macht – in de Rijn, waarna de hele wereld vergaat in een ‘godenschemer’ van watervloed en vuur.
audio fragmenten
Das Rheingold
Die Walküre
Siegfried
Götterdämerung
Wotan Wotan
bekijk ook deze wijzers
klassiek
Klassiek in Vogelvlucht II
Kent u dat? De wereld van de klassieke muziek in willen stappen, maar u weet niet waar te beginnen? Hier laten wij u kennismaken met muziek uit de romantiek en de 20ste eeuw.
over de CDR
50 jaar
In 2011 vierde de Centrale Discotheek Rotterdam haar vijftigste verjaardag. Deze webwijzer gaat over onze geschiedenis en mogelijkheden in woord, beeld en natuurlijk, geluid.