Wanneer was het Swing tijdperk?
1890-1905
1910-1925
1930-1945
1950-1966
Richard Wagner
Richard Wagner tweehonderd jaar!
onderwerpen
Inleiding
Richard Wagner is één van de grootste operacomponisten ooit. Hij zou de grootste filmcomponist zijn geweest, als de film toen al bestaan had. Alles kon hij in zijn muziek uitdrukken: Germaanse sagen, Keltische legendes, liefde, vervoering, haat, het ruisen van het woud, het stormen van de zee, mystieke visioenen en vergezichten die over de grenzen van tijd en ruimte heengaan…
Der Fliegende Holländer
Een kapitein – de Vliegende Hollander – is gedoemd om voor altijd met zijn schip over de stormachtige zeeën voort te jagen. Alleen de onvoorwaardelijke liefde van een vrouw kan hem redden. Slechts eens in de zeven jaar mag hij zijn schip voor anker leggen om aan land naar een geschikte kandidaat te zoeken… Zo luidt het verhaal van Wagners eerste volwassen opera: Der Fliegende Holländer (1843).
Tannhäuser
Wagners Parijse avontuur was ook geen succes, ondanks de loyale steun van de invloedrijke componist Meyerbeer. Naderhand was Wagner rancuneus genoeg om Meyerbeer de schuld te geven van het Parijse fiasco, hoewel deze er feitelijk weinig aan kon doen. Helaas zouden Wagners frustraties bijdragen aan diens beruchte antisemitische ideeën, zoals onder andere verwoord in het pamflet Het Jodendom in de Muziek.
Lohengrin
In 1848 brak in Parijs de revolutie uit. De opstand zou al vrij snel overslaan naar Oostenrijk, Hongarije en de Duitse gebieden. Wagner was actief betrokken bij de revolutie in Dresden.  Zo pleitte hij o.a. voor de reorganisatie en democratisering van zijn eigen theater tot een Duits nationaal theater.
Tristan und Isolde
Vanaf 1849 werd Wagner door de Pruisische troepen opgejaagd wegens  revolutionaire activiteiten in Dresden. Via Parijs belandde hij in Zwitserland. In 1852 ontmoette hij hier een nieuwe bewonderaar en beschermheer in de persoon van Otto Wesendonck, een zijdehandelaar in ruste. Dankzij Wesendonck kregen Wagner en Minna een klein huisje toegewezen in de nabijheid van Wesendoncks villa in aanbouw in de nabijheid van Zürich.
Die Meistersinger von Nürnberg
Walther von Stolzing wil in het eerbiedwaardige gilde van de meesterzangers worden opgenomen, want alleen zo kan hij zijn geliefde Eva als bruid verwerven. De  jongeman is echter veel te driest om dit op eigen kracht voor elkaar te krijgen. Gelukkig vindt hij de slimme schoenlapper Hans Sachs aan zijn zijde.
Siegfried Idyll
De Siegfried Idyll was een muzikale verjaardagsgroet van Wagner aan zijn tweede echtgenote Cosima. De titel verwees naar hun in 1869 geboren zoon Siegfried. Wagner wekte zijn vrouw met deze intieme muziek op 24 december 1870, nadat hij eerst heimelijk een orkestje had opgesteld in de hal van hun villa bij het Vierwoudstedenmeer.
Der Ring des Nibelungen
Wagners meest ambitieuze project was Der Ring des Nibelungen (1876): een cyclus van vier grote operaproducties (drie dagen en een vooravond) naar Germaanse sagen en het middeleeuwse Nibelungenlied. Aanvankelijk was dit project sterk doortrokken van het revolutionaire gedachtengoed van 1848. Liefde en macht (geld, kapitaal) strijden hier om elkaars voorrang. Misschien dat er eens een anarchistische held (à la Bakoenin) opstaat, die zo vrijgevochten is dat hij de strijd kan beslechten.
Wie is wie in de Ring 1
De belangrijkste figuren uit de Ring.
Wie is wie in de Ring 2
De belangrijkste figuren uit de Ring, vervolg.
Parsifal
In Parsifal (1882) schildert Wagner de mystiek van de graal en de heilige speer. Helaas is deze mythische wereld in verval. Een tovenaar heeft de heilige speer veroverd, nadat hij eerst een ongeneeslijke wond heeft toegebracht aan de graalkoning. Gelukkig beschikt de held Parsifal over het juiste mededogen om de speer weer terug te winnen.
Wagner voor beginners
Wagner is een zee. Wie zich aan Wagner waagt, dreigt door een stortvloed van indrukken overspoeld te worden. Grote delen van Wagners opera’s bestaan uit samenspraken, waarbij personages elkaar steeds weer vertellen wat er zich allemaal in het verleden heeft voorgedaan.
bekijk ook deze wijzers
klassiek
Frederic Chopin
Wie Chopin zegt, zegt piano. Zijn kunst was een mix van sensitiviteit, expressie en virtuositeit zoals die maar zelden geëvenaard is.
populair
Hardrock Metal

Ruige gitaren, beukende drums en een schreeuwende zanger. Zo stellen veel mensen zich heavy metal voor. Deels klopt dat beeld ook wel, maar metal is veel meer dan dat.