Philippus van Steelant Missa pro defunctis, c.1650 deel IX

www.muziekweb.nl
Message in te bottle