Philippus van Steelant Missa pro defunctis, c.1656 deel III

www.muziekweb.nl
Message in te bottle