Terug naar boven

Curiosa klassiek: Prehistorische muziek

Er is aardig wat oude muziek in onze collectie aanwezig. Maar prehistorische muziek? Daar kan je je maar weinig bij voorstellen. Het lijkt er op dat er precies één cd bij ons aanwezig is met werkelijk prehistorische klanken. Deze cd, The sounds of prehistoric Scandinavia, bevat allerlei klanken van opgegraven instrumenten. Een voorbeeld is deze rasp, gemaakt van een bot.

Een van de oudste instrumenten waar een duidelijke toonhoogte mee geproduceerd werd, is de fluit. Hiervan is in de loop van de jaren een relatief groot aantal gevonden. Doorgaans zijn deze prehistorische fluiten aan de kleine kant, en ze maken dus ook heel hoge tonen. Met de zogenaamde Ertebölle pijp werden onder meer vogelgeluiden geïmiteerd.

Elders op de cd wordt de klank van een soort ‘prehistorisch’ ensemble nagebootst. De musici baseren zich op een beroemde rotstekening in een koningsgraf (Kiviksgraven) aan het uiterste zuiden van Zweden, nabij het plaatsje Kivik. Op de tekening lijken muzikanten te zijn afgebeeld.

Van het koude Scandinavië gaan we naar het oude Egypte. Deze cultuur spreekt nog steeds tot de verbeelding, en enkelen hebben een poging gedaan de muzikale klank ervan op te roepen. Er is geen Egyptische muzieknotatie bekend, dus ook hier moeten we het doen met speculatieve reproducties. Sfeervol is het in elk geval vaak wel. Ali Jihad Racy deed een poging op zijn cd Ancient Egypt, met onder meer een hymne voor Osiris.

Ook de musicus Soliman Gamil doet interessante pogingen op een cd gewijd aan de Egyptische qânûn, een soort harp-achtig tokkelinstrument.

De meest uitgebreide uitgave met muziek gebaseerd op Egyptische bronnen is die van musicoloog en componist Rafael Pérez Arroyo. Hoewel hij een en ander zeer grondig uitlegt in het boekwerk bij zijn cd Ancient Egypt: Music in the age of the pyramids, blijft het goed je te realiseren dat het klinkende resultaat door hemzelf gecomponeerd is.

(TC)