Terug naar boven

Met Bach door het jaar (3): Derde zondag van de Advent

Advent is de periode voor Kerst, waarin vooruit wordt gekeken naar het feest van Christus' geboorte met Kerst. Op de derde zondag van de Advent in 1716, op 13 december, klonk aan het hof van Weimar de cantate Ärgre dich, O Seele, nicht (BWV.186a). Juist in die tijd raakte Bach in conflict met hertog Wilhelm, vanwege de opvolging van de kort daarvoor overleden kapelmeester Drese.

Nun komm der Heiden Heiland, van deze cd rond Bachs tijd in Weimar

De genoemde cantate is helaas verloren gegaan. Bach zou echter Bach niet zijn als hij de muziek niet grotendeels had hergebruikt voor zijn ambitieuze cantatejaargangen in Leipzig. De muziek van BWV.186a gaat dan ook verscholen in de Leipziger cantate BWV.186 (met uitzondering van het slotkoraal). Deze gerecyclede, herziene en sterk uitgebreide variant was overigens niet voor de Adventstijd bestemd, maar voor een zondag in de zomertijd (11 juli 1723).

Een uitvoering van deze cd

(HJ)