Terug naar boven

Usurper

Biografie (bron: wikipedia)

Een usurpator (overweldiger) is een persoon die op een illegale wijze bevoegdheden of bezit overneemt, zoals het onrechtmatig overnemen van een troon, het ten onrechte voeren van een adellijke titel of het ongegrond uitoefenen van een ambt in een republiek. Deze illegale daad wordt usurpatie (werkwoord usurperen) genoemd.
In het Romeins recht was usurpatio de (wederrechtelijke) aanspraak op iets, de toe-eigening ervan en de onderbreking van een verjaring door afschaffing van de bezitsvoorwaarden.
Usurpatie staat tegenover legitimiteit. Usurpatie kan door... meer

Maak kennis met...