Terug naar boven

De Sociale Werkplaats

Biografie (bron: wikipedia)

Een sociale werkplaats of beschutte werkplaats is een werkplaats voor mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Het is een werkplaats die mensen tewerkstelt die niet terechtkunnen in een regulier bedrijf. Ze vinden geen baan in een regulier bedrijf door allerlei factoren, bijvoorbeeld gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of korte scholing.
De medewerkers werken in een beschutte werkomgeving en/of krijgen speciale begeleiding. Voorwaarde is wél dat men over een Wsw-indicatie beschikt. De activiteiten... meer

Maak kennis met...