Terug naar boven

Manifesto

Biografie (bron: wikipedia)

Een manifest of handvest is een beknopte, meestal puntsgewijze, weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een mens of een groep.
De laatste jaren is in het Nederlands dagblad Trouw een hausse aan manifesten gepubliceerd waarmee politieke stromingen hun grondvesten opnieuw duidelijk willen maken.
Analoog aan een manifest is een manifestatie een bijeenkomst waar beknopt een standpunt wordt toegelicht. meer

Maak kennis met...