Terug naar boven

Occult

Biografie (bron: wikipedia)

Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, ge�nitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek.
Als academisch studiegebied verwijst esoterie naar de studie van alternatieve of gemarginaliseerde religieuze bewegingen of filosofie�n waarvan de aanhangers in het algemeen... meer

Maak kennis met...