Terug naar boven

De Oorzaak

Biografie (bron: wikipedia)

Een oorzaak is datgene wat een bepaalde omstandigheid of gebeurtenis teweegbrengt.
Er wordt zowel in de natuur- als in de sociale wetenschappen gestreefd naar het aanduiden van de ware oorzaak van een bepaald iets.
Een deterministische oorzaak staat in een unicausale relatie tot het gevolg. Dit wil zeggen dat de oorzaak zowel een noodzakelijke voorwaarde (conditio sine qua non) als een voldoende voorwaarde moet zijn. Beide termen werden gemunt door John Stuart Mill. Ze betekenen respectievelijk 1) zonder A (oorzaak)... meer

Maak kennis met...