Terug naar boven

Feedback

Biografie (bron: wikipedia)

Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking (proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer.
Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer gegevens na verwerking opnieuw worden aangeboden ter vergelijking of verwerking.
Bij geluidsweergave spreekt men van audiofeedback wanneer het versterkte signaal door een microfoon opnieuw wordt opgepikt. Dit kan het welbekende rondzingen veroorzaken (soms ook wel abusievelijk Mexicaanse hond genoemd) dat de meeste mensen kennen als een hoogfrequent geluid dat het trommelvlies tergt... meer

Maak kennis met...