Terug naar boven

Fourth Estate

Biografie (bron: wikipedia)

De vierde macht is een term die gebruikt wordt om machten aan te duiden die buiten de traditionele trias politica vallen. Volgens René Crince le Roy is de bureaucratie de vierde macht. In Angelsaksische landen wordt met 'The Fourth Branch of Government' of 'The Fourth Estate' doorgaans de pers aangeduid, maar er zijn ook andere instanties die als 'vierde macht' worden (of werden) benoemd na de Trias Politica, zoals (in Amerika) de Federal Reserve en de vrijmetselarij.
Naast het ambtelijk... meer

Maak kennis met...