Terug naar boven

Hunting

Biografie (bron: wikipedia)

Van oorsprong is de jacht het opsporen en bemachtigen van wilde dieren met als doel ze te benutten als voedsel of voor gebruik van andere delen van het dier. Tegenwoordig wordt ook gejaagd ter bestrijding van schade aan veldgewas of jong houtgewas of ter bescherming van natuurwaarden. De verkeersveiligheid is gebaat bij niet te hoge dichtheden van grote grazers, waartoe afschot nodig kan zijn. Ook kan door jacht overlast van wilde dieren worden beperkt. Jacht is in beginsel een eigendomsrecht... meer

Maak kennis met...