Terug naar boven

Elision

Biografie

Elisie is het weglaten van een of meer klanken. Dit wordt veel gedaan in de po√ęzie.
Elisie is een stijlfiguur waarbij een klank weg wordt gelaten, om bijvoorbeeld een beter metrum te krijgen. De weggelaten klank wordt veelal aangegeven met een apostrof ('). Het niet aangeven komt ook voor, al bevordert dat de leesbaarheid niet. Vroeger gaf men het ook wel aan met een circumflex (^).
Omdat de elisie tegenwoordig als gekunsteld wordt gezien, komt zij nog nauwelijks voor in... meer

Maak kennis met...