Terug naar boven

Noblesse Oblige

Biografie

Noblesse oblige is een oud Frans gezegde dat letterlijk wordt vertaald als "adeldom verplicht". Zowel in het Nederlands als in het Engels wordt dit gezegde onvertaald gebruikt. Tegenwoordig wordt ermee bedoeld dat een vooraanstaande maatschappelijke positie bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Deze buitengewone verplichtingen hebben nadrukkelijk ook betrekking op de sociale omgangsvormen en de vervulling van een leiderschapsrol. Anders gezegd: iemand die bevoorrecht is door afkomst, geld of talent, heeft de plicht er iets goeds mee te doen en zich... meer

Maak kennis met...