Terug naar boven

Stanza

Biografie (bron: wikipedia)

Een stanza is een gedeelte van een gedicht bestaande uit twee of meer versregels die als een eenheid worden samengebracht. Het is meestal een groep van versregels met eenzelfde dichtmaat, gerangschikt in een bepaald rijmschema. Oorspronkelijk was een stanza een achtregelige strofe met rijmschema abababcc, maar nu wordt het vaker als synoniem van strofe gebruikt.
Een voorbeeld van een klassieke stanza, (een ottava rima) met drie alternerende rijmen en eindigend met twee op elkaar rijmende versregels, is het volgende fragment... meer

Maak kennis met...