Terug naar boven

Coastline

Biografie (bron: wikipedia)

De kust is het overgangsgebied tussen het land en de zee. Bij een meer of een rivier spreekt men van oever. Met de kust wordt ook weleens het strand bedoeld.
In Nederland wordt de erosie van de kustlijn nu nog alleen bestreden met zandsuppleties. Het langs de kust aanwezige zand, klei of veen wordt door het water verplaatst. Door deze verplaatsing heeft een zachte kust een hoge dynamiek. Bij een hogere afvoer dan aanvoer van grondstoffen en een, door lange... meer

Maak kennis met...