Terug naar boven

Double Standards

Biografie (bron: wikipedia)

Er is sprake van een dubbele moraal wanneer eenzelfde persoon (of instelling) dezelfde handeling, uitgevoerd door twee verschillende auteurs, anders beoordeelt. Wanneer men bijvoorbeeld iemand streng straft en een ander omwille van dezelfde feiten milder of zelfs gunstig gestemd is, hanteert men duidelijk twee maten en gewichten. Niet de handeling dus maar het profiel van de auteur en eventueel de relatie met deze, bepaalt het opvallende verschil in beoordeling. Er wordt een sociale vergelijking gemaakt en bij deze een bepaald... meer

Maak kennis met...