Terug naar boven

Avant la Lettre

Biografie (bron: wikipedia)

Dit is een lijst van Franse woorden en uitdrukkingen die in de Nederlandse taal worden gebruikt.

Vlaamse dialectwoorden ontleend aan het Frans zijn daar niet bijgerekend.
Woorden in vernederlandste vorm met een duidelijk Franse oorsprong zijn wél in de lijst opgenomen.
Categorie:Nederlands idioom
Franse woorden en uitdrukkingen
Lijst van Franse woorden en meer

Maak kennis met...