Terug naar boven

Tangent Plane

Biografie (bron: wikipedia)

In de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie is de raakruimte in een punt van een gekromde ruimte een vectorruimte die het klassieke begrip raaklijn tot hogere dimensies veralgemeniseert en het intrinsiek maakt (onafhankelijk van parametrisatie en inbedding).
Zij S een glad oppervlak, ingebed in de driedimensionale Euclidische ruimte \mathbb{R}^3. In ieder punt p\in S bestaat een uniek raakvlak. De punten van dat raakvlak vormen een tweedimensionale reële vectorruimte (optelling met de parallellogramwet waarbij p als derde hoekpunt optreedt).
Algemener, zij M... meer

Maak kennis met...