Terug naar boven

The Grandkids

Biografie (bron: wikipedia)

Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties is verbonden.
In genealogie, (erf)recht en geneeskunde worden verschillende definities van familiegraden gehanteerd.
Hierbij wordt genetisch geredeneerd (kans op gelijke persoonskenmerken). In tegenstelling tot genealogisch verwantschap worden naast ouders ook broers en zussen tot de eerstegraads verwanten gerekend. Uit antropologisch oogpunt zijn kinderen, ouders, broers en zussen dan eerstegraads verwant, terwijl ooms, tantes, en grootouders tweedegraadsverwant zijn.
Iedereen heeft ouders; dit is... meer

Maak kennis met...