Terug naar boven

Slang [BE]

Biografie (bron: wikipedia)

Met slang worden die registers van taalgebruik aangeduid die hetzij voorbehouden zijn aan een sociale groep, hetzij worden beschouwd als "plat", dat wil zeggen substandaard taalgebruik.
Het woord slang is een leenwoord uit het Engels. Bij de ontlening heeft het betekenisverandering ondergaan: in het Engels heeft het een ruimere betekenis (het kan daar bijvoorbeeld ook duiden op bepaalde vormen van vaktaal of jargon). De uiteindelijke herkomst van het woord is onbekend; de oudste bron dateert uit het midden van de... meer

Maak kennis met...