Terug naar boven

Diverse koren

Gezongen wordt er waarschijnlijk al sinds de klassieke oudheid, misschien zelfs wel al in prehistorische tijden. Het koor, een groep zangers die samen zingen, is veel jonger. Het eenstemmige gregoriaans werd altijd door een zogenaamde schola gezongen. Het traditionele meerstemmige koor duikt pas aan het einde van de Middeleeuwen op, rond 1400. Gregoriaans vindt u onder ‘Liturgie’, de meeste religieuze koormuziek vindt u onder ‘Oratoria - missen – cantates’ en ‘Vroege muziek en muziekdocumenten’. Onder de kop ‘Diverse koren’ vindt u daarentegen vooral niet-religieuze koormuziek van de Renaissance tot de dag van vandaag.