Terug naar boven

Romamuziek

Het van oorsprong nomadische Romavolk kent een rijke muzikale traditie. Zowel in eigen kring als naar de buitenwereld toe is muziek voor de Roma een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Zij kent vele verschillende vormen: van stampende blaasorkesten tot de klagende klank van straatviolisten.