Terug naar boven

Historische documenten

Geluid- en beelddragers met een geschiedkundige inhoud, veelal van niet-muzikale aard. Het gaat hierbij om veelal gesproken documenten, zoals toespraken en speeches van politici, documentaires, sportverslagen, kunstbeschouwingen en –analyses en radioverslagen van historische gebeurtenissen, zoals huwelijken, begrafenissen, demonstraties, oorlogen, openingen en sportevenementen.