Terug naar boven

Historische documentenGeluid- en beelddragers met een geschiedkundige inhoud, veelal van niet-muzikale aard. Het gaat hierbij om veelal gesproken documenten, zoals toespraken en speeches van politici, documentaires, sportverslagen, kunstbeschouwingen en –analyses en radioverslagen van historische gebeurtenissen, zoals huwelijken, begrafenissen, demonstraties, oorlogen, openingen en sportevenementen.