Terug naar boven

SwingSwing is de uit new orleans jazz geëvolueerde akoestisch jazzstijl waarin door solisten op akkoordenschema’s wordt geïmproviseerd. Eind jaren twintig en begin jaren dertig had de new orleans jazz zich ontwikkeld tot een muziekstijl die steeds losser werd gespeeld. De aan marsmuziek verwante strakheid ging langzaam maar zeker over in een timing die niet op de tel, maar, afhankelijk van de opvatting van de speler, vóór of ná de tel lag. Door die nieuwe manier van spelen kreeg de muziek vleugels en leek de jazz los van de grond te komen. Daarbij werden de ritmesecties steeds belangrijker. Een ander kenmerk van de swing is een grotere nadruk op de solo-improvisaties. De technische vaardigheden en de creativiteit van solisten ontwikkelden zich meer en meer. Swing jazz is ook wel bekend onder de namen mainstream en Kansas City jazz.