Terug naar boven

Die Kunst der Fuge BWV.1080

The Art of fugue BWV.1080

Die Kunst der Fuge BWV.1080

L'Art de la fugue BWV.1080

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toelichting

Aan het einde van zijn leven kreeg Johann Sebastian Bach een steeds sterkere belangstelling voor een grondige exploratie van de muzikale vormen en technieken die hij zijn leven lang met zoveel gemak had gehanteerd. Een van de meest fameuze uitingen van die belangstelling is Die Kunst der Fuge, een reeks fuga’s en canons, alle gebaseerd op een enkel thema. Een eerste versie rondde Bach waarschijnlijkmeer

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer