Terug naar boven

Mis voor soli [3], koor en orkest BWV.233 in F gr.t.

Mass for soloists [3], choir and orchestra BWV.233 in F major

Messe für Solisten [3], Chor und Orchester BWV.233 in F-Dur

Messe pour solistes [3], choeur et orchestre BWV.233 en fa majeur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer