Terug naar boven

Passacaglia voor orgel BWV.582 in c kl.t.

Passacaglia for organ BWV.582 in c minor

Passacaglia für Orgel BWV.582 in c-Moll

Passacaille pour orgue BWV.582 en do mineur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer