Terug naar boven

Sonate voor piano nr.32, op.111 in c kl.t.

Sonata for piano no.32, op.111 in c minor

Sonate für Klavier Nr.32, op.111 in c-Moll

Sonate pour piano no.32, op.111 en do mineur

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Componist:Ludwig van Beethoven

Met zijn verwrongen blik en verwilderde haardos behoort Ludwig van Beethoven tot de meest archetypische verschijningen van de westerse cultuur. Zijn belang voor de klassieke muziek is nauwelijks te overschatten: de schokgolven van zijn Grosse Fuge en de Hammerklaviersonate waren tot ver in de 20e eeuw merkbaar. Beethovens muziek was er niet om feodale en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders temeer