Terug naar boven

Symfonie nr.1, op.21 in C gr.t.

Symphony no.1, op.21 in C major

Sinfonie Nr.1, op.21 in C-Dur

Symphonie no.1, op.21 en do majeur

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Toelichting

Voor ons gevoel spiegelde Beethoven zich in zijn beide eerste symfonieën nog aan de tradities van Haydn en Mozart. Pas met de heroïsche Derde zou Beethovens eigen symfonische stijl manifest geworden zijn. Toch bevat ook Beethovens Eerste Symfonie passages die voor die tijd zeer ongebruikelijk waren. Zo opent de symfonie met akkoordwendingen die meestal gebruikt worden om een stuk netjes af temeer

Componist:Ludwig van Beethoven

Met zijn verwrongen blik en verwilderde haardos behoort Ludwig van Beethoven tot de meest archetypische verschijningen van de westerse cultuur. Zijn belang voor de klassieke muziek is nauwelijks te overschatten: de schokgolven van zijn Grosse Fuge en de Hammerklaviersonate waren tot ver in de 20e eeuw merkbaar. Beethovens muziek was er niet om feodale en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders temeer