Terug naar boven

Symfonie nr.6, op.68 in F gr.t., "Pastorale"

Symphony no.6, op.68 in F major, "Pastoral"

Sinfonie Nr.6, op.68 in F-Dur, "Pastorale"

Symphonie no.6, op.68 en fa majeur, "Pastorale"

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Componist:Ludwig van Beethoven

Met zijn verwrongen blik en verwilderde haardos behoort Ludwig van Beethoven tot de meest archetypische verschijningen van de westerse cultuur. Zijn belang voor de klassieke muziek is nauwelijks te overschatten: de schokgolven van zijn Grosse Fuge en de Hammerklaviersonate waren tot ver in de 20e eeuw merkbaar. Beethovens muziek was er niet om feodale en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders temeer