Terug naar boven

Symfonie nr.1, op.68 in c kl.t.

Symphony no.1, op.68 in c minor

Sinfonie Nr.1, op.68 in c-Moll

Symphonie no.1, op.68 en do mineur

Johannes Brahms (1833-1897)

Toelichting

Met dit stuk vestigde Brahms een record. Nog nooit in de Westerse muziekgeschiedenis had een componist 19 jaar nodig gehad om een symfonie te voltooien. Brahms begon eraan in 1855 en pas in 1876 was het stuk naar zijn oordeel goed genoeg geworden. De reden voor deze langdurige ontstaansgeschiedenis is dat Brahms zich geïntimideerd voelde door de nalatenschap van Beethoven. Zijn symfonische eerstelingmeer

Componist:Johannes Brahms

Wie was Johannes Brahms? We kennen allemaal het beeld van de oude, gezette man, die zijn ware gelaat verbergt achter een grote grijze baard. Velen associëren zijn muziek met herfstachtige weemoed. Van een troostende schoonheid die de pijn lijkt te verraden van gemiste kansen. Streng was het oordeel van de filosoof Nietzsche, die hem de 'melancholie van de onmacht' toedichtte. Maar getuigt Brahms'meer