Terug naar boven

Saint François d'Assise

Olivier Messiaen (1908-1992)

Toelichting

Messiaens religieus geïnspireerde oeuvre had altijd al theatrale trekken, wat ook niet verwonderlijk was voor iemand met een dichteres als moeder, en een Shakespeare-vertaler als vader. Messiaen aarzelde echter om zelf een opera te componeren, vanwege zijn bewondering voor zulke grensverleggende meesterwerken als Don Giovanni, Boris Godounov, Pelléas et Mélisande en Wozzeck. Pas toen het leeuwendeelmeer

Componist: Olivier Messiaen

De muziek van Olivier Messiaen is een combinatie van vroom katholicisme, extravagante verbeelding en liefde voor de natuur. Aanvankelijk maakte hij naam met grootschalige cycli (L'Ascension, La Nativité du Seigneur, Les Corps Glorieux, Quatuor pour la fin du temps, Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus, Turangalîla-Symfonie) en breedsprakige titels ('Transport de joie d'une âme devant la gloire dumeer