Terug naar boven

Cantate voor sopraan en orkest, "Pour le jour de la Saint Louis"

Cantata for soprano and orchestra, "Pour le jour de la Saint Louis"

Kantate für Sopran und Orchester, "Pour le jour de la Saint Louis"

Cantate pour soprano et orchestre, "Pour le jour de la Saint Louis"

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Componist:Jean-Philippe Rameau

Hij introduceerde het begrip subdominant en verdeelde akkoorden in drieklanken en septiemakkoorden. De Fransman Jean Philippe Rameau (1683-1764) is een van de belangrijkste muziektheoretici geweest in de Westerse muziekgeschiedenis, de grondlegger van de harmonieleer. Maar hij was ook een belangrijke componist, wiens invloed op de ontwikkeling van de opera niet onderschat mag worden. Rameau leidtmeer