Terug naar boven

Fidelio, op.72

Fidelio, op.72

Fidelio, op.72

Fidelio, op.72

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Toelichting

Beethovens enige opera kende een moeizame ontstaansgeschiedenis en is eigenlijk altijd een problematisch geval gebleven. De plot kent nauwelijks spanning en wordt in het begin afgewisseld met een nevenintrige die nauwelijks van de grond komt. Het verhaal van Leonore die, vermomd als de jonge man Fidelio, haar man Florestan redt van een wisse dood is algemeen geïnterpreteerd als de overwinning vanmeer

Componist:Ludwig van Beethoven

Met zijn verwrongen blik en verwilderde haardos behoort Ludwig van Beethoven tot de meest archetypische verschijningen van de westerse cultuur. Zijn belang voor de klassieke muziek is nauwelijks te overschatten: de schokgolven van zijn Grosse Fuge en de Hammerklaviersonate waren tot ver in de 20e eeuw merkbaar. Beethovens muziek was er niet om feodale en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders temeer