Terug naar boven

Prins Igor ; Polowetser dansen

Prince Igor ; Polovtsian dances

Fürst Igor ; Polowetzer Tänze

Le prince Igor ; Danses polovtsiennes

Aleksandr Borodin (1833-1887)