Terug naar boven

Musikalisches Opfer BWV.1079

The Musical Offering BWV.1079

Musikalisches Opfer BWV.1079

L'Offrande musicale BWV.1079

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toelichting

Het lezen van Bachs biografie is een weinig spannende aangelegenheid. Over zijn persoonlijke leven is nauwelijks iets bekend en zijn carrière was evenmin een enerverende aangelegenheid. Een van de weinige tekenen van erkenning was het bezoek dat hij in 1747 mocht afleggen aan het hof van Frederik de Grote. Wat er daar precies is voorgevallen is nog steeds stof voor discussie. Bach kreeg een themameer

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer