Terug naar boven

Mis voor soli [4], koor en orkest BWV.232 in b kl.t., "Hohe Messe"

Mass for soloists [4], choir and orchestra BWV.232 in b minor, "Mass in B minor"

Messe für Solisten [4], Chor und Orchester BWV.232 in h-Moll, "Messe in h-Moll"

Messe pour solistes [4], choeur et orchestre BWV.232 en si mineur, "Messe en si mineur"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toelichting

Het zal sommige mensen misschien verbazen dat Johann Sebastian Bach (1685-1750) als overtuigd protestant een mis geschreven heeft in het Latijn. Zo vreemd is dit echter niet. Het was immers gewoon binnen de protestante liturgie om tijdens belangrijke gelegenheden misteksten te zingen, zoals het Kyrie en het Gloria. De meeste 'missen' van Bach bestaan dan ook slechts uit deze twee teksten. De mis inmeer

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer